Garanti efter fasadrenoveringen gällande balkonger
För att Tressons garanti ska gälla är det viktigt att vi inte gör ändringar i de delar som renoverats. Exempel på ändringar som inte tillåts är att limma insynsskydd på glasrutorna (risk att de spricker), sätta upp temperaturmätare som slår mot fasaden, hänga blomlådor med vassa krokar eller ljusslingor som skaver på balkongräckena (undantaget varsamt monterat julpynt under begränsad tid).

Radiatorer
I och med fasadrenoveringen har vi nu nya energibesparande fönster. Som ett led i att spara mer energi kommer bostadsrättsföreningen göra en värme-injustering när fasadrenoveringen är klar. Detta är ett av de vanligaste åtgärdsförslag rekommenderade i energideklarationer.

I ett bra injusterat värmesystem får nämligen vattnet lika förutsättning att ta sig till samtliga radiatorer, vilket leder till en jämn fördelning av värmen och att framledningstemperaturen kan sänkas.

För att vi ska kunna göra en korrekt injustering är det viktigt att alla radiatorer som installerades när huset byggdes fortfarande finns på plats. Det har under åren hänt att radiatorer har tagits bort, vilket påverkar hela värmesystemet. Det har tyvärr även upptäckts att borttagna radiatorer har dolda anslutningar, vilket innebär ökad risk för vattenskada då det tar väldigt lång tid att upptäcka om en dold anslutning droppar vatten.

Styrelsen ser därför löpande över antalet radiatorer i våra lägenheter. Om du känner till att det saknas en radiator i din bostadsrätt, kontakta gärna Åkerlunds Fastighetsservice, på brfreimer@gmail.com.

Höstmöte Brf Reimer
Onsdag den 20 november bjuder styrelsen in alla medlemmar till ett allmänt informationsmöte. Vi ses klockan 19.00 i lokal Åttingen på Reimersholmsgatan 45. Varmt välkomna!