Information till samtliga medlemmar i BRF Reimer.
Föreningsstämman våren 2020 – uppskjuten på grund av pågående pandemi med coronaviruset

Bästa medlem. Med anledning av pågående pandemi (Covid 19) är det inte möjligt att hålla vår årliga stämma i april månad som planerat.

Styrelsen har i samråd med HSB Stockholm därför beslutat att flytta fram stämman med förhoppning att denna kan genomföras stadgeenligt innan 30 juni 2020.

Vi följer fortlöpande regeringens och folkhälsomyndighetens regler och direktiv vilka kan komma att ändra förutsättningarna framöver.

Frågor med anledning av den uppkomna situationen går bra att ställa till någon i styrelsen via lapp i expeditionens brevinkast, eller e-postmeddelande till brfreimer@gmail.com.

Vänliga hälsningar, Styrelsen
Ingela Berggren, ordförande Brf Reimer