Tisdag 5 maj påbörjas renoveringen av föreningens åsnetrapp som leder från Pokalvägens krön ner i Pokalparken. De gamla trappstegen ska grävas ur och tas bort för att sen ersättas med nya kantstenar i granit. Vi kommer minska trappstegens längd lite så att trappan blir behagligare att gå i samt att det då minskar risken för att ytskiktet spolas bort vid regn.

Arbetet uppskattas hålla på i drygt 4 veckor, med ett tillfälligt uppehåll under vecka 20. Under rådande omständigheter hoppas vi dock på förståelse om arbetet tar lite längre tid än planerat.

Då trappan kommer vara avstängd under arbetets gång ber vi er alla att ta en annan väg in i Pokalparken. Om du har några frågor eller funderingar, mejla gärna styrelsen på brfreimer@gmail.com.