Nu finns stämmoprotokoll från föreningens årsstämma den 16 juni 2020 att ta del av. Du hittar det här: https://brfreimer.wordpress.com/om/arsstamma-och-protokoll/.

Bilagor 1–6 finns utskrivna tillsammans med utskrivet protokoll från och med onsdag kväll den 17 juni på expeditionen.