Elen på elstolparna vid parkeringsplatserna är på igen och är försedda med personskyddsbrytare. Så nu går det åter att använda motorvärmare.