Lövblås skadar livsmiljön för smådjur, insekter, kryp och drabbar även fåglar som söker föda bland löven. Som en del i att främja biologisk mångfald i vår utemiljö har vi därför stoppat all lövblås på vår mark under hösten. Detta försök kommer sedan att utvärderas och ligga till grund för kommande säsonger.

Trottoarer och gator, som sköts av Stockholm Stad, är dock undantagna.