På uppdrag av styrelsen kommer företaget GR Avloppsrensning att utföra tryckspolning av kök- och badrumsavlopp i alla våra hus. För att kunna genomföra detta viktiga arbete måste alla lägenhetsinnehavare lämna tillträde till sina lägenheter – annars kan arbetet inte slutföras. 

Se aviserade tider på separat information från GR Avloppsrensning som delats ut i din brevlåda.

Om du inte kan vara hemma den aktuella dagen är det av yttersta vikt att du lämnar in uppmärkt lägenhetsnyckel i expeditionens brevlåda. 

Nyckel ska lämnas senast kl 17.00 dagen innan besök är planerat i din lägenhet.

Hälsningar styrelsen, Brf Reimer