Årsavgiften i brf Reimer höjs med 5% fr.o.m. 1 juli 2021. Underlag och mer information om höjningen har aviserats till alla boende under vecka 15.