Nu är det dags för rensning i föreningens cykelrum. Om du har en cykel stående i något av föreningens cykelrum ska denna märkas upp med skylt senast 2 juni 2021.

Märkskyltar finns att hämta på expeditionen under ordinarie öppettider. Vänligen notera att gamla märkskyltar från tidigare rensningar inte gäller.

Omärkta cyklar kommer bortforslas den 3 juni 2021, därefter förvaras under 6 månader för att sedan skänkas vidare.