Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021 i HSB brf Reimer
(Organisationsnummer 702001-7559) 

Med anledning av det rådande pandemiläget med risk för smittspridning av covid-19 kommer stämman att hållas genom enbart poströstning.

Datum för stämman: 2 juni 2021

Poströstning: Ifylld poströst placeras i kuvert markerat ”Poströst” och lämnas i avsedd låda på föreningens expedition Pokalvägen 6, alternativt skickas till föreningens föreningsvalde revisor Robert Östling (port P4) Pokalvägen 4, 11740 Stockholm. 

Inlämning: Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast:
klockan 17.00 den 1 juni 2021.

Bilagor: Bilagor till kallelsen som delas ut till samtliga bostadsätter: 
1. Formulär för poströstning
2. Årsredovisning och revisionsberättelse
3. Motioner som kommit in och styrelsens yttrande
4. Valberedningens förslag och styrelsens förslag till valberedning

Medlem kan begära ytterligare upplysning skriftligt, gärna via mejl (brfreimer@gmail.com) till föreningen senast den 22 maj 2021. Skriftligt svar ska lämnas av styrelsen senast 5 dagar före stämman.

Varmt välkomna att delta i årets något annorlunda föreningsstämma!

Hälsningar, 
Styrelsen brf Reimer