Den tidigare aviserade avgiftshöjningen om 5% från halvårsskiftet 2021 har i de avgiftsavier som skickats ut till alla bostadsrättsinnehavare för tredje kvartalet ej kommit med. Dessa avier har alltså kvar den tidigare avgiftsnivån. Vi beklagar detta. Avgiftshöjningen för tredje kvartalet kommer istället att läggas på avierna för fjärde kvartalet och det kommer specificeras vad som avser retroaktiv avgift för kvartal tre. Vid frågor hör av er till Ekonomiansvarig i styrelsen, Petter Wigell (070-752 42 49).
/Styrelsen