Sista dagarna i augusti rapporterades råttbesök i källaren i P5. Föreningens fastighetstekniker kontaktade omgående Anticimex för åtgärd. Tisdag 2 september besökte Anticimex källaren, då vi kunde konstatera råttspillning på ett flertal ställen i gångarna mellan källarförråden samt en del hål i och vid golv. Anticimex lade ut råttgift och gör ett återbesök i närtid.

Vid besöket drog vi slutsatsen att råttor tagit sig in i källaren från sopsugrummet. Vår fastighetstekniker kommer att täta till hål i källaren med hönsnät och betong, en beprövad metod för att täppa till hål. Anticimex kommer om ett par veckor att göra tätningskontroll i sopsugrummet samt täta, där så behövs. Efter det att Anticimex vidtagit åtgärder i sopsugrummet, bör råttor vara utestängda från källaren i P5.

Vi uppmanar medlemmar att omgående rapportera till styrelsens epost brfreimer@gmail.com eller till Åkerlunds Fastighetsservice, om ni ser råttor eller råttspillning i källare i något av våra andra hus.