Vi kommer som planerat att behöva tillträde till din/er lägenhet på för att montera termostatventiler och utföra funktionskontroll.

Vi kommer till din/er lägenhet mellan måndag 18 oktober – fredag 22 oktober 2021.

Arbetet kommer endast kräva ett besök under dessa dagar. Vi kommer att börja högst upp i trapphuset och jobba oss ned.
P4 måndag den 18 oktober.
P6 tisdag den 19 oktober.
P3 onsdag den 20 oktober.
P5 torsdag den 21 oktober.

Om fredagen behöver utnyttjas så meddelar vi detta under arbetets gång.

Arbetet kommer att pågå mellan 08.00–16.00 i fastigheten.
Arbetet kommer endast att utföras på värmesystemet. Varmvatten och el berörs ej så det går utmärkt att duscha, tvätta, laga mat o.s.v. under tiden.

Det är utomordentligt viktigt att vi garanteras tillträde till samtliga lägenheter som blir aviserade. Utebliven tillgång kommer att medföra extrakostnader som kommer att debiteras lägenhetsinnehavaren! I slutändan kan hela injusteringen äventyras och föreningens investering vara till ingen nytta. Dessutom kommer inte de mål som är uppsatta för inomhusklimatet i våra lägenheter att kunna uppnås. Ni måste flytta på möbler och andra hinder framför radiatorerna, för att skapa en fri lättåtkomlig arbetsyta vid den sida som ventilen sitter.

Nyckelhantering: Om ni inte kan vara hemma ska ni i märka er nyckel med lägenhetsnummer samt portnummer på nyckelbrickan och sedan lämna nyckel till expeditionen genom brevinkastet som finns på Pokalvägen 6. Det finns nu en säkerhetsbrevlåda där. Ni som redan har nycklar på expeditionen, meddela att vi får använda dessa för tillträde om ni inte redan gjort det. Nycklarna kommer att vara inlåsta i ett säkerhetsskåp efter arbetstid.

När arbetet är utfört så kommer vi att lämna tillbaka nycklarna i ert brevinkast alternativt kassaskåpet på expeditionen.

Säkerhetsplan: Indoor Energy & RTVVS kontrollerar alltid att vederbörande bor i lägenheten om man kommer hem medan vi utför arbetet. Antingen att de får låsa upp dörren för att vissa att man har nyckel till lägenheten. Annars erfordras legitimation.

Covid-19. Samtliga montörer har tillgång till skyddsutrustning i form av plasthandskar och munskydd om ni önskar att det används. Våra montörer stannar hemma vid minsta symtom Alla som arbetar kommer att ha företagslegitimation.

Vänliga hälsningar Styrelsen BRF Reimer gm Christer Tennstedt
Telefon: 076 836 90 17
E-post: windy28@me.com

Projektledare från RTVVS är Lucas Nilsson
Telefon: 076 647 54 55
E-post: rtvvsab@gmail.com

Projektledare från IE är Adam Sandström
Telefon: 070 860 23 78
E-post: adam.sandstrom@indoor.se