Bakgrund & syfte:
Under 2021 har en omfattande inventering av vind- och källarförråd genomförts. Sättet att numrera förråden har förändrats och nya skyltar enligt det nya systemet har monterats på samtliga förrådsdörrar. I samband med detta har samtliga bostadsrättsinnehavare fått uppge vilka förråd som används av respektive bostadsrätt.

Syftet med arbetet har varit att skapa en förteckning över alla förråd men även att frigöra de förråd som ingen brukar. När detta arbete står klart är målet att alla lägenheter ska ha 1 stort förråd samt 1 litet (potatisförråd). I bostadsrättsföreningens förteckning kommer dessa förråd kopplas till respektive lägenhetsnummer.

Nästa steg:
De förråd som ingen brukar (enligt inhämtade uppgifter från alla bostadsrättsinnehavare) kommer att tömmas och eventuellt innehåll kommer att slängas. Berörda förråd kommer under vecka 49 förses med en lapp på dörren med information om tömningen.

Tömningen är planerad att ske 13 juni 2022 (om sex månader). Vid frågor kontakta styrelsen på brfreimer@gmail.com.