Styrelsen har beslutat att ställa in extra föreningsstämma torsdag 10 februari 2022, kl. 19.00 i lokal Åttingen. De restriktioner som åläggs allmänna sammankomster i anledning av ökad covid-19 smittspridning omöjliggör att vi samlas för stämma. Styrelsen beklagar givetvis detta men har inget alternativ.

Det ärende, som föranleder kallelsen till den extra föreningsstämman, kommer att behandlas vid ordinarie föreningsstämma.

Vid frågor kontakta styrelsen på brfreimer@gmail.com