Mellan den 2–16 maj kommer föreningens årliga container stå uppställd på östra sidan om P3. I containern kan vi slänga brännbart material samt metall. Så ett utmärkt tillfälle att passa på att vår-rensa! Det är dock inte tillåtet att slänga kemikalier eller elektronik, såsom vitvaror, tv-apparater, telefoner, strykjärn, målarfärg, rengöringsmedel, oljor etc. Inte heller bildäck. Viktigt att detta följs då vi annars åker på kostsamma extraavgifter. Prylar som står lösa i källarens allmänna ytor kommer vid detta tillfälle även att slängas av Åkerlunds.

Originaldörrar eller fönsterkarmar får inte heller slängas, dessa sparar vi nu i ett förråd. Om du har originalpartier du vill göra dig av med så kontakta Åkerlunds.