Container

Mellan den 2–16 maj kommer föreningens årliga container stå uppställd på östra sidan om P3. I containern kan vi slänga brännbart material samt metall. Så ett utmärkt tillfälle att passa på att vår-rensa! Det är dock inte tillåtet att slänga kemikalier eller elektronik, såsom vitvaror, tv-apparater, telefoner, strykjärn, målarfärg, rengöringsmedel, oljor etc. Inte heller bildäck. Viktigt att detta följs då vi annars åker på kostsamma extraavgifter. Prylar som står lösa i källarens allmänna ytor kommer vid detta tillfälle även att slängas av Åkerlunds.

Originaldörrar eller fönsterkarmar får inte heller slängas, dessa sparar vi nu i ett förråd. Om du har originalpartier du vill göra dig av med så kontakta Åkerlunds.

Tillfällig avstängning värme och varmvatten

Information från Stockholm Exergi:

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet på :
Reimersholme, kv Vindragaren, kv Vinfatet, kv Remmaren, kv Mälteriet, kv Bränneriet 2,3 kv Flaskan, kv Räkenholmen

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:
från 2022-03-01 08:00
till 2022-03-01 15:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. Vid upplevda problem kan det också vara bra om fastighetens förvaltning kontrollerar att anläggningen återgått till normal funktion.

För mer information besök http://www.stockholmexergi.se/avbrott
Med vänlig hälsning, Stockholm Exergi

Extra föreningsstämma inställd

Styrelsen har beslutat att ställa in extra föreningsstämma torsdag 10 februari 2022, kl. 19.00 i lokal Åttingen. De restriktioner som åläggs allmänna sammankomster i anledning av ökad covid-19 smittspridning omöjliggör att vi samlas för stämma. Styrelsen beklagar givetvis detta men har inget alternativ.

Det ärende, som föranleder kallelsen till den extra föreningsstämman, kommer att behandlas vid ordinarie föreningsstämma.

Vid frågor kontakta styrelsen på brfreimer@gmail.com

Motion årsstämma 2022

Välkommen att lämna motion till ordinarie årsstämma 2022. Du som medlem i BRF Reimer välkomnas att lämna ett eller flera förslag till årsstämman (motion).

Så skriver du en motion: 
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad motionen handlar om.
2. Skriv vad motionen handlar om. 
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. 
4. Skriv under motionen med ditt namn.
5. Skicka den till brfreimer@gmail.com eller lämna på expeditionen.

Motionen ska vara inlämnad senast 28 februari 2022 för att behandlas på stämman.

Styrelsen har ännu inte fattat beslut om datum för årsstämman. Uppgifter om årsstämman, dagordning och årsredovisning kommer att distribueras till samtliga medlemmar.

Vänliga hälsningar
Styrelsen