Grovsopor

Föreningen har ett grovsoprum i P3 med ingång genom den stora plåtdörren strax till vänster om entréporten. Endast mindre föremål som inte kan läggas i hushållssopor eller i återvinningsbehållarna på Reimersholmsgatan får läggas i grovsoprummet.

Följande får inte läggas i grovsoprummet: miljöfarligt avfall, byggavfall från renovering/ombyggnad, kyl- och frysskåp, bildäck, större elsopor samt kartonger. I rummet finns behållare för små elsopor med sladd, lysrör och glödlampor. Felfria saker kan ställas på särskilda hyllor.

Vi betalar per kubikmeter för hämtning av grovsopor plus en extra avgift för varje objekt som sorterats eller lämnats felaktigt. Vi måste därför hjälpas åt att bara lägga tillåtna föremål där och att packa soporna effektivt både i kassarna/paketen och i soprummet.

Varje år i maj ställs containrar ut under en vecka mellan P3 och P5 samt en vecka vid P4. Anslag om detta sätts upp i portarna. Många hjälporganisationer tar emot och i vissa fall även hämtar kläder, möbler, böcker mm (Stadsmissionen, Myrorna, Emmaus, Röda Korset). Reimersholmes Facebookgrupp ” Köp, sälj, byt, skänk, låna och aktiviteter på Reimersholme” är ett annat alternativ.