Julgranar

Föreningen anvisar plats där du som medlem kan lägga din julgran. Den kan läggas i slänten, till vänster om statyn Diana. Kontakta fastighetsskötaren vid oklarheter.