Sopnedkast

Alla hushåll på Reimersholme är anslutna till ett sopsugssystem, som innebär att soporna sugs iväg till en uppsamlingscentral på ön. Sopsugssystemet är känsligt. Kostsamma stopp har inträffat – oftast beroende på pizzakartonger och andra föremål som varit för stora och fastnat. Alla föreningarna på ön är delägare i sopsugssamfälligheten, vilket innebär att alla enskilda hushåll delar på kostnaderna. Vissa kostnader är fasta, men till största delen är avgifterna baserade på sopornas vikt. Använd därför sopnedkasten endast för välpaketerade hushållssopor och utnyttja sopsorteringsstationen på Reimersholmsgatan och grovsoprummet för andra sopor.