Förutom sopnedkasten i trapphusen finns det ett grovsoprum samt behållare för insamling av tidningspapper. Det är också nära till återvinningsstationen på Reimersholmsgatan. Det är viktigt att avfallet hamnar på rätt plats, mer information hittar du nedan.

Grovsopor
Föreningen har ett grovsoprum i P3 med ingång genom den stora plåtdörren strax till vänster om entréporten. Endast mindre föremål som inte kan läggas i hushållssopor eller i återvinningsbehållarna på Reimersholmsgatan får läggas i grovsoprummet.

Följande får inte läggas i grovsoprummet: miljöfarligt avfall, byggavfall från renovering/ombyggnad, kyl- och frysskåp, bildäck, större elsopor samt kartonger. I rummet finns behållare för små elsopor med sladd, lysrör och glödlampor. Felfria saker kan ställas på särskilda hyllor.

Vi betalar per kubikmeter för hämtning av grovsopor plus en extra avgift för varje objekt som sorterats eller lämnats felaktigt. Vi måste därför hjälpas åt att bara lägga tillåtna föremål där och att packa soporna effektivt både i kassarna/paketen och i soprummet.

Varje år i maj ställs containrar ut under en vecka mellan P3 och P5 samt en vecka vid P4. Anslag om detta sätts upp i portarna. Många hjälporganisationer tar emot och i vissa fall även hämtar kläder, möbler, böcker mm (Stadsmissionen, Myrorna, Emmaus, Röda Korset). Reimersholmes Facebookgrupp ”Köp, sälj, byt, skänk, låna och aktiviteter på Reimersholme” är ett annat alternativ.

Sopnedkast
Alla hushåll på Reimersholme är anslutna till ett sopsugssystem, som innebär att soporna sugs iväg till en uppsamlingscentral på ön. Sopsugssystemet är känsligt. Kostsamma stopp har inträffat – oftast beroende på pizzakartonger och andra föremål som varit för stora och fastnat. Alla föreningarna på ön är delägare i sopsugssamfälligheten, vilket innebär att alla enskilda hushåll delar på kostnaderna. Vissa kostnader är fasta, men till största delen är avgifterna baserade på sopornas vikt. Använd därför sopnedkasten endast för välpaketerade hushållssopor och utnyttja sopsorteringsstationen på Reimersholmsgatan och grovsoprummet för andra sopor.

Tidningsinsamling
Behållare för tidningspapper finns utanför P3 och P6. De töms en gång i veckan. Tänk på att endast tidningar, tidskrifter, skrivpapper och telefonkataloger liksom papperskassar får läggas i behållarna. Kartong och wellpapp lämnas i sopsorteringsstationen på Reimersholmsgatan eller sammanvikta i särskild behållare i grovsopsrummet. Kuvert läggs i dina hushållssopor.

Julgranar
Föreningen anvisar plats där du som medlem kan lägga din julgran. Den kan läggas i slänten, till vänster om statyn Diana. Kontakta fastighetsskötaren vid oklarheter.