Nedan visas bokningsläget för föreningens två gästlägenheter. Om lägenheten är upptagen ett visst datum betyder det i normalfallet att lägenheten är upptagen från klockan 12:00 den dagen till klockan 12:00 påföljande dag. Vissa avvikelser från det faktiska bokningsläget kan förekomma på grund av eftersläpning vid inmatning av nya bokningar. Bokning görs via e-post till brfreimer@gmail.com eller på expeditionen och regler för gästlägenheterna hittar du här. Glöm inte att uppge namn, hus, lägenhetsnummer och telefonnummer vid bokning.

Diana (lilla lägenheten, Pokalvägen 3)

Högalid (stora lägenheten, Pokalvägen 4)