Till varje lägenhet hör ett lite större vinds- eller källarförråd samt även ett mindre källarförråd (fd matkällare).

Det finns ett extra antal lokaler att hyra. Kölista till dessa lokaler finns på expeditionen.
För dessa lokaler gäller att bostadsrättsinnehavare endast kan få hyra en lokal oavsett hur många delägare som äger bostadsrätten gemensamt eller hur många bostadsrätter man äger i föreningen.