Vår förening tillåter inte någon form av grillning på balkonger. Dels på grund av brandfaran och dels då rök och matos kan vara störande för grannar. Men alla är välkomna att grilla i våra gemensamma murgrill i Pokalparken, där det även finns grillredskap att låna. Vill man grilla på annan plats på marknivå ber vi dig att inte använda engångsgrill, på grund av brandfara och av miljöskäl.

Tips när du ska använda murgrillen:
• Innan du grillar, kontrollera vad som gäller vid eventuellt eldningsförbud på www.storstockholm.brand.se.

• Välj gärna kol/briketter som är märka med FSC (Forest Stewardship Council). De kommer från skogsbruk som är ansvarsfullt skötta. Grillkolen får gärna även vara SIS-märkt, vilket innebär att kolet kommer från trä som inte är kemiskt behandlat.

• Lämna aldrig grillen utan tillsyn.

• Efter grillning lämnas kolen alltid i grillen för att brinna ut och svalna. Passa på att rengöra grillgallret när det fortfarande är varmt, då går det lättare att få rent.

• Det är inte tillåtet att elda med andra material i grillen, som exempelvis ved.

• Om brand bryter ut, ring 112. Brandsläckare finns i tvättstugorna. Närmsta vattenutkastare finns på P6 norra gavel.