Föreningen tillåter inte någon form av grillning på balkonger. Dels på grund av brandfaran och dels då rök och matos kan vara störande för grannar. Men alla är välkomna att grilla i våra gemensamma grill i Pokalparken, där det även finns grillredskap att låna. Vill man grilla på annan plats på marknivå ber vi dig att inte använda engångsgrill, på grund av brandfara och av miljöskäl.

Innan du grillar, kontrollera vad som gäller vid eventuellt eldningsförbud på www.storstockholm.brand.se.