Det finns en hobbylokal i källaren i P3. Den är uppdelad i ett snickerirum och ett målarrum. Man kan använda lokalen för att göra enklare arbeten. Givetvis städar man efter slutfört arbete. Observera att färger m.m. inte kan lämnas i grovsoprummet. Nyckel lånas på expeditionen.