HPR står för HSB Pensionärsförening Reimersholme, och har över 200 medlemmar. Din Brf-förening är med och bidrar till att HPR kan ordna aktiviteter för medlemmarna här på ön. Dom har också en lokal, KULAN, bredvid Coop, där det händer massa saker dagtid som du kan läsa om här.

RKK står för Reimersholme Kulturkommitte. Din brf-förening är med och bidrar där också till kulturella aktiviteter för alla boende här ön, oftast i Åttingen på kvällstid. Men även utställningar.

Dom annonserar i portar och på FB-sidan och aktiviteten sker på kvällstid eller helger.