På berget mellan P4 och P6 samt på platån nedanför P4:s baksida, finns ett antal odlingslotter att låna för privat bruk. För närvarande är det kö till lotterna. Har du frågor kan du kontakta Ulrika Gunnarsson Östling på ulrikagostling@gmail.com.