På berget mellan P4 och P6 samt på platån nedanför P4:s baksida, finns ett antal odlingslotter att låna för privat bruk. Har du frågor kan du kontakta Lilian Waernelius på lilianwaernelius@hotmail.com.

Regler för odlingslotter:

  • Endast medlem i brf Reimer har rätt att inneha och nyttja odlingslott.
  • Innehavare av odlingslott är skyldig att hålla sin lott i ett gott skick. Det innebär bl.a. att odlingslotten används för sitt ändamål, att ogräs rensas samt att pallkrage byts ut eller lagas, när den är trasig.
  • Om medlem inte håller odlingslotten i gott skick, kommer rätten att nyttja den att förverkas, och medlem som står först i kön kommer att erbjudas odlingslotten.
  • Odlingslotten ska lämnas i ett gott skick och vara hel när det lämnas till ny innehavare.
  • Odling sker till självkostnadsprincip utan inblandning av styrelse. Innehavare av odlingslott bekostar all skötsel inkl. byte eller lagning av pallkrage.
  • Det går inte att ställa sig i kö till specifik plats.
  • Man får tacka nej till anvisad lott högst 3 gånger, därefter åker man ur kön eller får ställa sig sist igen.