På den här sidan har vi samlat information om brandskydd, bredband, kabel-TV, försäkringar samt ventilation.

Brandskydd
Föreningen ser brandskydd som en prioriterad fråga och styrelsen arbetar kontinuerligt med detta.
• Medlemmar i föreningen ansvarar för att fungerande brandvarnare finns i lägenheten.
• Rökning och användande av öppen eld är förbjudet i alla gemensamma utrymmen som trapphus, vind, källare, bastun m.fl.
• Inga brandfarliga eller explosiva ämnen får förvaras på vindar och i källare.
• Trapphus, vinds- och källargångar ska hållas fria från alla slags föremål. Inte heller får dörrmattor finnas i trapphusen, såväl av brandskyddsskäl som för att underlätta städningen.
• Vid eventuell brand ska man inte lämna lägenheten och man ska inte vistas i trapphuset vid eventuell rökutveckling.
• Utrymning sker via balkong eller, om balkong saknas, via fönster. Brandkårens stegar uppges klara 8 våningar.
• Läs gärna Brandskyddsföreningens råd för privatpersoner.
Fastighetsskötaren gör regelbunden brandskyddsrondering. Ytterligare information kan fås av fastighetsskötaren.

Bredband och kabel-TV
I föreningens fastigheter finns fr.o.m. halvårsskiftet 2014 fiberanslutning för bredband, telefoni och TV. Som medlem i föreningen kan man välja att ansluta sig till någon eller flera av dessa tjänster eller att tills vidare avstå. Operatör för fibernätet är Ownit. Föreningen har dessutom avtal med ComHem och deras bas-TV-utbud ingår i månadsavgiften.

Fågelmatning
Fåglar och andra vilda djur får inte matas så att nedsmutsning eller sanitär olägenhet uppstår. Tänk på att allt ätbart som läggs ut kan dra till sig råttor.

Försäkringar
Föreningen har en fastighetsförsäkring som bl.a. innebär att Anticimex tjänster ingår utan extra kostnad för de boende. Om du tänker kontakta Anticimex för eventuell åtgärd skall du först informera fastighetsskötaren eller någon i styrelsen om problemet. Föreningens försäkring täcker inte bostadrättshavarens ansvarsområde. För att undvika höga självrisker vid t.ex. vattenskador, betonar styrelsen därför vikten av att varje medlem tecknar en tilläggsförsäkring för bostadsrätt till hemförsäkringen.

Ventilation
Lägenheterna ventileras genom tilluftsventiler i fönstrens överkant. OBS! I de nya fönstren kan insläppet regleras men aldrig stängas helt. Dessa ska alltid vara öppna. Frånluften går via kökens och toalett/badrummens imkanal och i vissa fall via ventiler i sovrum. Frånluften styrs av fläktar på taken. Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, skall ske vart 6:e år och genomfördes senast under 2015.