Föreningen har ett antal parkeringsplatser som det är kö till. Anmäl intresse på expeditionen. Föreningen har dessutom en plats för lastning och lossning utanför P4. OBS! P-förbud på denna plats! Regler för parkeringsplatserna och kön hittar du här nedanför.

Regler för p-platserna

 • För att ha rätten till att hyra en parkeringsplats i Brf Reimer ska hyresgästen vara folkbokförd på adressen och vara boende på adressen Pokalvägen, samt vara medlem i HSB. Endast en p-plats/ lägenhet är tillåtet.
 • Det ska finnas en bil registrerad på någon av personerna i hushållet som är folkbokförd och bor på adressen.
 • Hyresgästen får hyra ut sin p-plats under begränsad tid till annan medlem inom föreningen som är skriven och boende i föreningen. Detta ska anmälas till expeditionen. Hyresgästen får ej hyra ut parkeringsplatsen i andra hand till någon som inte bor i Brf Reimer.
 • Om hyresgästen ska vara borta under en tid är det önskvärt att man meddelar detta till expeditionen så att någon annan kan lån/hyra platsen under tiden. Detta är självfallet frivilligt men kan vara en fin gest mot sina grannar. Sätt gärna upp en lapp i trappuppgången om du önskar att låna ut din plats.
 • P-platsen kan inte gå i arv om lägenhetsinnehavaren säljer sin bostad eller hyr ut i andra hand till familj/släkt. Vid dödsfall eller separation får p-platsen tas över av den kvarlevande eller kvarvarande bostadsrättsinnehavaren. Enklast är det om båda medlemmarna i samma hushåll står på kontraktet redan från början.
 • Bostadsrättsinnehavare endast kan få hyra en plats oavsett hur många delägare som äger bostadsrätten gemensamt eller hur många bostadsrätter man äger i föreningen.
 • Hyran uppgår till 380 kr per månad för parkeringsplats med el för motorvärmare. För elbil eller laddhybrid utgår en extra avgift på 400 kr per månad för el-anslutning med sex (6) ampere.
 • Det är absolut förbjudet att använda el från lägenhet till bil eller annan elförbrukande egendom utanför föreningens hus. Detta på grund av risk för överhettning i kabel från stigarledning i trapphuset till lägenhetens elcentral. Överträdelse innebär brandrisk och medlemmen kommer att hållas ansvarig för eventuella skador på egendom eller person.
 • Brf Reimer har rätt att vid behov låta utföra sedvanligt underhåll av parkeringsplatsen eller av föreningens fastighet i övrigt. Hyresgästen ska då utrymma p-platsen under tiden arbete pågår. Brf Reimer ska se till att arbetet påbörjas utan oskäligt dröjsmål samt att det genomförs utan onödig eller oskälig tidsutdräkt. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran under aktuell period.

Regler för byte av p-plats

 • Om man önskar byta parkeringsplats av någon anledning får hyresgästerna själv ordna med bytet. Åkerlunds kan kontaktas för att se om någon har anmält intresse för att byta p-plats. Åkerlunds kommer dock inte kontakta någon för bytet.
 • Om/när man byter parkeringsplats med varandra skall detta anmälas på expeditionen och den nya parkeringsplatsens nummer ska skrivas in på kontraktet så att dessa stämmer med hyresgästens uppgifter och p-plats, samt stämmer överens med HSB:s avier.

Regler för p-platskön

 • När man ställer sig i kö för parkeringsplats ska man lämna relevant telefonnummer och mejladress.
 • Man ska vara medlem i HSB brf Reimer och folkbokförd på adress på Pokalvägen.
 • Fastighetsskötaren kommer att ringa men om han inte får svar skickar han ett mejl till personen som är näst på tur och då har man 2 veckor på sig att ge ett svar.
 • Den som blir erbjuden en p-plats måste vara registrerad ägare av en bil för att komma i åtnjutande av p-plats. Annars får personen tacka nej till erbjuden p-plats.
 • Person som står i kö kan tacka nej en gång till ledig parkeringsplats och få behålla sin köplats. Om personen tackar nej en andra gång, måste han/hon skriva in sig på nytt och hamnar därmed sist i kön.
 • Man får inte säga nej till en parkeringsplats på grund av att p-platsens läge inte passar. Man får då ta den plats man blivit erbjuden och sedan försöka byta med någon, annars åker man automatiskt sist i kön. Detta för att göra det enkelt för fastighetsskötaren och för att kön ska gå framåt.