Buller
Det skall vara tyst i husen mellan kl. 22 och 06 på vardagar och på helger mellan 23 och 08. Mer störande ljud som t.ex. borrljud avslutas en timme tidigare och påbörjas en timme senare. Med tyst menas t.ex. att man inte hamrar/spikar i väggarna, har TV eller musik på hög volym, men även att man undviker att slänga sopor efter kl. 22 och att man stänger sin ytterdörr försiktigt. Informera grannarna om du ska ha fest på kvällen eller göra bullrande arbeten i lägenheten!

Buller och annat störande ljud kan vara påfrestande även under dagtid. Renovering av lägenhet medför ofta störande ljud. Vi måste alla vara medvetna om detta och begränsa störningar så långt det är möjligt. Visa hänsyn!

Brandskydd
Rökning och användande av öppen eld är förbjudet på vind och i källare liksom i alla gemensamma utrymmen. Inga brandfarliga eller explosiva ämnen får förvaras på vindar och i källare. Vinds- och källargångar och trapphus skall hållas fria från alla slags föremål. Det är inte tillåtet att lägga dörrmattor utanför lägenhetsdörrarna av brandsäkerhetsskäl och för att trappstädningen ska underlättas. 

Husdjur
Tänk på alla allergiker. Håll hundar i koppel och håll alla andra mindre husdjur i bur eller på annat sätt under kontroll. Inga katter i barnens sandlådor!

Mattpiskning
Mattpiskning får endast ske utomhus på piskställning väster om P6 samt på piskbalkongerna högst upp i husen. Sängkläder, mattor etc. får inte skakas från balkonger och fönster. 

Användning av el från lägenhet
Det är absolut förbjudet att använda el från lägenhet till bil eller annan elförbrukande egendom utanför föreningens hus. Detta på grund av risk för överhettning i kabel från stigarledning i trapphuset till lägenhetens elcentral. Överträdelse innebär brandrisk och medlemmen kommer att hållas ansvarig för eventuella skador på egendom eller person.

Övrigt
Visa även hänsyn genom att följa de särskilda råd, regler och tips som finns för tvättstugor, grovsoprum, gästlägenheter och störningshantering.