Tyst i husen
Det skall vara tyst i husen vardagar mellan klockan 22.00–06.00 och helger mellan 23.00–08.00.
Med tyst menas att man tex inte har TV eller musik på hög volym. Informera även gärna grannarna i förväg om du ska ha fest på kvällen.

Mindre störande ljud
Mindre störande ljud är tillåtna vardagar mellan 08.00–20.00 och helger mellan 09.00–17.00.

Buller
Mer störande ljud som t ex renovering, bilning, borrning, sågning och slipning, är endast tillåtna vardagar mellan 08.00–17.00. 

Dessa störande ljud kan såklart vara påfrestande för grannar även under dagtid. Meddela grannar genom avisering i hiss/entré om du ska göra bullrande arbeten i lägenheten, hur länge arbetet ska pågå samt kontaktuppgifter till dig eller ansvarig entreprenör.

Brandskydd
Rökning och användande av öppen eld är förbjudet på piskbalkonger, vind och i källare liksom i alla gemensamma utrymmen. Inga brandfarliga eller explosiva ämnen får förvaras på vindar och i källare. Det är även absolut förbjudet att avfyra raketer och smällare från tak och piskbalkonger. Vinds- och källargångar och trapphus skall hållas fria från alla slags föremål. Det är inte tillåtet att lägga dörrmattor utanför lägenhetsdörrarna av brandsäkerhetsskäl och för att trappstädningen ska underlättas. 

Husdjur
Tänk på alla allergiker. Håll hundar i koppel och håll alla andra mindre husdjur i bur eller på annat sätt under kontroll. Inga katter i barnens sandlådor.

Mattpiskning
Mattpiskning får endast ske utomhus på piskställning väster om P6 samt på piskbalkongerna högst upp i husen. Sängkläder, mattor etc. får inte skakas från balkonger och fönster. 

Användning av el från lägenhet
Det är absolut förbjudet att använda el från lägenhet till bil eller annan elförbrukande egendom utanför föreningens hus. Detta på grund av risk för överhettning i kabel från stigarledning i trapphuset till lägenhetens elcentral. Överträdelse innebär brandrisk och medlemmen kommer att hållas ansvarig för eventuella skador på egendom eller person.

Övrigt
Visa även hänsyn genom att följa de särskilda råd, regler och tips som finns för tvättstugor, grovsoprum, gästlägenheter och störningshantering.