VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Då vi har haft en del incidenter i närområdet vill styrelsen påminna om vad man skall göra vid VMA.

– Gå inomhus
– Stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation
– Lyssna på Sveriges radios P4 eller se på tv eller text-tv
– Ta del av information på webbplatsen msb.se

Om det gäller giftig rök eller andra luftföroreningar så skall man gå upp på vinden och kolla att ventilationen är avstängd. Avstängningen sitter normalt innanför dörren från trapphuset till vinden. Ett undantag finns, i P3 kommer den att sitta innanför ytterligare en dörr på vinden. Det är absolut förbjudet att elda i öppna spisar när ventilationen är avstängd. Då fungerar nämligen inte rökgasfläkten som skall se till att giftiga gaser från eldning i öppna spisen inte tränger in i de andra lägenheterna.

Det är viktigt att vi inte förlitar oss på husvärdarna (eller fastighetsansvarig) vid sådana tillfällen, då de kan vara bortresta. Det är varje lägenhetsinnehavares ansvar att se till att avstängningen genomförs och därefter påslagningen efter att faran är över.

VMA sänds ut via:
Sveriges Radios FM-kanaler, Sveriges Television, Sveriges Utbildningsradio, TV4, Kanal 5 och Kanal 9. VMA kan också skickas ut som sms till människor som befinner sig i ett visst område. Det här systemet har använts sen den 1 juli 2017 och blir ett allt vanligare komplement till radio och tv. Systemet positionerar de mobiltelefoner som befinner sig i området och du behöver inte anmäla sitt nummer någonstans för att få meddelanden.

Kontakta gärna styrelsen om du har några frågor eller funderingar!