Avgiftshöjning från halvårsskiftet 2021

Den tidigare aviserade avgiftshöjningen om 5% från halvårsskiftet 2021 har i de avgiftsavier som skickats ut till alla bostadsrättsinnehavare för tredje kvartalet ej kommit med. Dessa avier har alltså kvar den tidigare avgiftsnivån. Vi beklagar detta. Avgiftshöjningen för tredje kvartalet kommer istället att läggas på avierna för fjärde kvartalet och det kommer specificeras vad som avser retroaktiv avgift för kvartal tre. Vid frågor hör av er till Ekonomiansvarig i styrelsen, Petter Wigell (070-752 42 49).
/Styrelsen

Inventering förråd

För att skapa bättre översikt över våra källar- och vindsförråd har styrelsen beslutat att göra en förrådsinventering.

För att kunna göra detta arbete ber vi alla medlemmar att fylla i den talong som har aviserats boende den 6 maj 2021.

Talongen ska vara inlämnad på expeditionen senast 3 juni 2021, antingen direkt till Åkerlunds under expeditionens öppettider eller i brevinkastet.

Vid frågor går det bra att maila brfreimer@gmail.com eller kontakta Åkerlunds på expeditionen.

Tack på förhand!
Styrelsen

Cykelrensning

Nu är det dags för rensning i föreningens cykelrum. Om du har en cykel stående i något av föreningens cykelrum ska denna märkas upp med skylt senast 2 juni 2021.

Märkskyltar finns att hämta på expeditionen under ordinarie öppettider. Vänligen notera att gamla märkskyltar från tidigare rensningar inte gäller.

Omärkta cyklar kommer bortforslas den 3 juni 2021, därefter förvaras under 6 månader för att sedan skänkas vidare.

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2021

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021 i HSB brf Reimer
(Organisationsnummer 702001-7559) 

Med anledning av det rådande pandemiläget med risk för smittspridning av covid-19 kommer stämman att hållas genom enbart poströstning.

Datum för stämman: 2 juni 2021

Poströstning: Ifylld poströst placeras i kuvert markerat ”Poströst” och lämnas i avsedd låda på föreningens expedition Pokalvägen 6, alternativt skickas till föreningens föreningsvalde revisor Robert Östling (port P4) Pokalvägen 4, 11740 Stockholm. 

Inlämning: Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast:
klockan 17.00 den 1 juni 2021.

Bilagor: Bilagor till kallelsen som delas ut till samtliga bostadsätter: 
1. Formulär för poströstning
2. Årsredovisning och revisionsberättelse
3. Motioner som kommit in och styrelsens yttrande
4. Valberedningens förslag och styrelsens förslag till valberedning

Medlem kan begära ytterligare upplysning skriftligt, gärna via mejl (brfreimer@gmail.com) till föreningen senast den 22 maj 2021. Skriftligt svar ska lämnas av styrelsen senast 5 dagar före stämman.

Varmt välkomna att delta i årets något annorlunda föreningsstämma!

Hälsningar, 
Styrelsen brf Reimer

Snart dags för container!

Mellan den 3–17 maj kommer en container stå uppställd på östra sidan om P3. I containern kan vi slänga brännbart material samt metall. Så ett utmärkt tillfälle att passa på att vår-rensa!

Det är dock inte tillåtet att slänga kemikalier eller elektronik, såsom vitvaror, tv-apparater, telefoner, strykjärn, målarfärg, rengöringsmedel, oljor etc. Viktigt att detta följs. Originaldörrar eller fönsterkarmar får inte heller slängas, dessa sparar vi nu i ett förråd. Om du har originalpartier du vill göra dig av med så kontakta Åkerlunds.

Viktig information

På uppdrag av styrelsen kommer företaget GR Avloppsrensning att utföra tryckspolning av kök- och badrumsavlopp i alla våra hus. För att kunna genomföra detta viktiga arbete måste alla lägenhetsinnehavare lämna tillträde till sina lägenheter – annars kan arbetet inte slutföras. 

Se aviserade tider på separat information från GR Avloppsrensning som delats ut i din brevlåda.

Om du inte kan vara hemma den aktuella dagen är det av yttersta vikt att du lämnar in uppmärkt lägenhetsnyckel i expeditionens brevlåda. 

Nyckel ska lämnas senast kl 17.00 dagen innan besök är planerat i din lägenhet.

Hälsningar styrelsen, Brf Reimer