Container på plats 4–18 maj

Den 4–18 maj är det dags för vår årliga container. Containern kommer stå på baksidan av P3 under två veckors tid, med en extra tömning den 11 maj. Föreningen kommer under dessa veckor även att tömma gemensamma utrymmen, såsom gångar i källare och vind, på skräp och saker som står löst. Så ta hand om det som eventuellt ska sparas, innan den 4 maj.

I containern kan vi slänga brännbart material samt metall. Däremot är det inte tillåtet att slänga kemikalier, såsom målarfärg, eller elektronik.

Viktigt! De vindsförråd där man tillfälligt kunde ställa balkongprylar under fasadrenovering har fortfarande bråte kvar, dessa förråd kommer också att tömmas.

Dags för OVK!

Nu är det snart dags för OVK, obligatorisk ventilationskontroll, i våra hus. Med start vecka 10 kommer företaget JA Luft och Vent att utföra OVK på uppdrag av styrelsen. Syftet är att se att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som de ska.

JA Luft och Vent kommer avisera direkt i allas brevlådor, med vidare instruktioner, när det är dags.

Välkommen att lämna in motion till årsstämman, som äger rum 23 april 2020.

Du som medlem i BRF Reimer välkomnas att lämna ett eller flera förslag till årsstämman (motion).

Så skriver du en motion:
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad motionen handlar om.
2. Skriv vad motionen handlar om.
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker
att årsstämman ska ta.
4. Skriv under motionen med ditt namn.
5. Skicka den till brfreimer@gmail.com eller lämna på expeditionen.

Motionen ska vara inlämnad senast 29 februari 2020 för att behandlas på stämman.
Vänliga hälsningar, Styrelsen