Container på plats!

Utanför P3 står nu vår årliga container, mellan 4–18 maj. I containern kan vi slänga brännbart material samt metall. Så ett utmärkt tillfälle att vår-rensa!

Det är dock inte tillåtet att slänga kemikalier, målarfärg eller annan elektronik. Viktigt att detta följs. Originaldörrar eller fönsterkarmar får inte heller slängas, dessa sparar vi nu i ett förråd. Om du har originalpartier du vill göra dig av med så kontakta Åkerlunds.


Viktig information angående årsstämma 2020

Information till samtliga medlemmar i BRF Reimer.
Föreningsstämman våren 2020 – uppskjuten på grund av pågående pandemi med coronaviruset

Bästa medlem. Med anledning av pågående pandemi (Covid 19) är det inte möjligt att hålla vår årliga stämma i april månad som planerat.

Styrelsen har i samråd med HSB Stockholm därför beslutat att flytta fram stämman med förhoppning att denna kan genomföras stadgeenligt innan 30 juni 2020.

Vi följer fortlöpande regeringens och folkhälsomyndighetens regler och direktiv vilka kan komma att ändra förutsättningarna framöver.

Frågor med anledning av den uppkomna situationen går bra att ställa till någon i styrelsen via lapp i expeditionens brevinkast, eller e-postmeddelande till brfreimer@gmail.com.

Vänliga hälsningar, Styrelsen
Ingela Berggren, ordförande Brf Reimer

Container på plats 4–18 maj

Den 4–18 maj är det dags för vår årliga container. Containern kommer stå på baksidan av P3 under två veckors tid, med en extra tömning den 11 maj. Föreningen kommer under dessa veckor även att tömma gemensamma utrymmen, såsom gångar i källare och vind, på skräp och saker som står löst. Så ta hand om det som eventuellt ska sparas, innan den 4 maj.

I containern kan vi slänga brännbart material samt metall. Däremot är det inte tillåtet att slänga kemikalier, såsom målarfärg, eller elektronik.

Viktigt! De vindsförråd där man tillfälligt kunde ställa balkongprylar under fasadrenovering har fortfarande bråte kvar, dessa förråd kommer också att tömmas.

Dags för OVK!

Nu är det snart dags för OVK, obligatorisk ventilationskontroll, i våra hus. Med start vecka 10 kommer företaget JA Luft och Vent att utföra OVK på uppdrag av styrelsen. Syftet är att se att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som de ska.

JA Luft och Vent kommer avisera direkt i allas brevlådor, med vidare instruktioner, när det är dags.

Välkommen att lämna in motion till årsstämman, som äger rum 23 april 2020.

Du som medlem i BRF Reimer välkomnas att lämna ett eller flera förslag till årsstämman (motion).

Så skriver du en motion:
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad motionen handlar om.
2. Skriv vad motionen handlar om.
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker
att årsstämman ska ta.
4. Skriv under motionen med ditt namn.
5. Skicka den till brfreimer@gmail.com eller lämna på expeditionen.

Motionen ska vara inlämnad senast 29 februari 2020 för att behandlas på stämman.
Vänliga hälsningar, Styrelsen