KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2021

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021 i HSB brf Reimer
(Organisationsnummer 702001-7559) 

Med anledning av det rådande pandemiläget med risk för smittspridning av covid-19 kommer stämman att hållas genom enbart poströstning.

Datum för stämman: 2 juni 2021

Poströstning: Ifylld poströst placeras i kuvert markerat ”Poströst” och lämnas i avsedd låda på föreningens expedition Pokalvägen 6, alternativt skickas till föreningens föreningsvalde revisor Robert Östling (port P4) Pokalvägen 4, 11740 Stockholm. 

Inlämning: Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast:
klockan 17.00 den 1 juni 2021.

Bilagor: Bilagor till kallelsen som delas ut till samtliga bostadsätter: 
1. Formulär för poströstning
2. Årsredovisning och revisionsberättelse
3. Motioner som kommit in och styrelsens yttrande
4. Valberedningens förslag och styrelsens förslag till valberedning

Medlem kan begära ytterligare upplysning skriftligt, gärna via mejl (brfreimer@gmail.com) till föreningen senast den 22 maj 2021. Skriftligt svar ska lämnas av styrelsen senast 5 dagar före stämman.

Varmt välkomna att delta i årets något annorlunda föreningsstämma!

Hälsningar, 
Styrelsen brf Reimer

Snart dags för container!

Mellan den 3–17 maj kommer en container stå uppställd på östra sidan om P3. I containern kan vi slänga brännbart material samt metall. Så ett utmärkt tillfälle att passa på att vår-rensa!

Det är dock inte tillåtet att slänga kemikalier eller elektronik, såsom vitvaror, tv-apparater, telefoner, strykjärn, målarfärg, rengöringsmedel, oljor etc. Viktigt att detta följs. Originaldörrar eller fönsterkarmar får inte heller slängas, dessa sparar vi nu i ett förråd. Om du har originalpartier du vill göra dig av med så kontakta Åkerlunds.

Viktig information

På uppdrag av styrelsen kommer företaget GR Avloppsrensning att utföra tryckspolning av kök- och badrumsavlopp i alla våra hus. För att kunna genomföra detta viktiga arbete måste alla lägenhetsinnehavare lämna tillträde till sina lägenheter – annars kan arbetet inte slutföras. 

Se aviserade tider på separat information från GR Avloppsrensning som delats ut i din brevlåda.

Om du inte kan vara hemma den aktuella dagen är det av yttersta vikt att du lämnar in uppmärkt lägenhetsnyckel i expeditionens brevlåda. 

Nyckel ska lämnas senast kl 17.00 dagen innan besök är planerat i din lägenhet.

Hälsningar styrelsen, Brf Reimer 

Välkommen att lämna motion till ordinarie årsstämma 2021.

 Du som medlem i BRF Reimer välkomnas att lämna ett eller flera förslag till årsstämman (motion).

Så skriver du en motion: 
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad motionen handlar om.
2. Skriv vad motionen handlar om. 
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. 
4. Skriv under motionen med ditt namn.
5. Skicka den till brfreimer@gmail.com eller lämna på expeditionen.

Motionen ska vara inlämnad senast 28 februari 2021 för att behandlas på stämman.

Styrelsen har ännu inte fattat beslut om datum för årsstämman. Uppgifter om årsstämman, dagordning och årsredovisning kommer att distribueras till samtliga medlemmar.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Inget lövblås under hösten

Lövblås skadar livsmiljön för smådjur, insekter, kryp och drabbar även fåglar som söker föda bland löven. Som en del i att främja biologisk mångfald i vår utemiljö har vi därför stoppat all lövblås på vår mark under hösten. Detta försök kommer sedan att utvärderas och ligga till grund för kommande säsonger.

Trottoarer och gator, som sköts av Stockholm Stad, är dock undantagna.

Katt-nät över sandlådan

Sedan några dagar tillbaka testar vi ett katt-nät över sandlådan i Pokalparken. Det har upplevts lite svårt att hantera så funktionen kommer utvärderas och justeras allt eftersom med förhoppning om att landa i ett smidigt sätt att hålla sandlådan ren.

Vi ber alla som nyttjar sandlådan att lägga över nätet när lekstunden är över och ni lämnar parken. Om ni inte är sist att lämna sandlådan så berätta gärna för kvarvarande att nätet ska läggas på när man lämnar parken.

Vi kommer även att informera de förskolor som leker i parken om vad som gäller.

//Styrelsen