Vid akut vattenläcka, ring journummer 08–18 70 00

Styrelsen
Du når styrelsen via e-post till brfreimer@gmail.com.

Fastighetsskötare och expedition
Föreningen anlitar Åkerlunds Fastighetsservice för fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel. Du kan komma i kontakt med dem på expeditionen som ligger bottenvåningen på Pokalvägen 6.

Expeditionen är bemannad:
måndagar klockan 17–19
torsdagar klockan 07–09.

Under dessa tider går det även bra att ringa till expeditionen på telefonnummer
08–668 12 98. När expeditionen inte har öppet går det bra att ringa till Åkerlunds kundservice på 08–390 650.

Det går även bra att lämna en lapp i expeditionens brevinkast eller skicka ett
e-postmeddelande till brfreimer@gmail.com.

Felanmälan
Felanmälan i ej akuta ärenden görs till fastighetsskötaren. Vid akuta tekniska fel, kontakta i första hand någon av husvärdarna vars kontaktuppgifter finns anslagna i trappuppgångarna. Kontakta i andra hand Åkerlunds Fastighetsservice på 08–390 650. I sista hand går det även bra att kontakta Åkerlunds Fastighetsservice på deras journummer 08–18 70 00. Jourtjänsten skall endast utnyttjas i akuta fall som ej kan vänta tills nästa arbetsdag.

Frågor om hyresavier, överlåtelser och panter
Den ekonomiska förvaltningen sköts av HSB. Har du frågor om hyresavier, överlåtelser eller panter, kontakta HSB Kundservice på telefon 010–442 11 00 eller på service.stockholm@hsb.se.

Utemiljö
Underhållsarbete av föreningens mark sköts av Kjell Johansson Trädgårdsservice AB. Medlemmar med intresse för markfrågor är välkomna till föreningens utemiljögrupp. Kontaktperson är Ann-Sofie Aspling, P3, som nås via brfreimer@gmail.com.

Hemsideansvarig
Ansvarig för hemsidan är Robert Östling med e-postadress robertostling@yahoo.se.

Organisationsnummer och fakturaadress
Föreningens fakturaadress är: HSB Brf Reimer, 99220630, FE 391, 838 73 Frösön.