Föreningen håller årsstämma i maj varje år. Motionsstopp till stämman äger rum i februari. Här kan du ladda ned stämmoprotokollen från de senaste årens stämmor.

Stämmoprotokoll 2023
Stämmoprotokoll 2022
Stämmoprotokoll 2021
Stämmoprotokoll 2020
Stämmoprotokoll 2019
Stämmoprotokoll 2018
Stämmoprotokoll 2017
Stämmoprotokoll 2016
Stämmoprotokoll extrastämma 2015-11-12
Stämmoprotokoll 2015
Stämmoprotokoll 2014
Stämmoprotokoll 2013
Stämmoprotokoll extrastämma 2012-11-12
Stämmoprotokoll 2012
Stämmoprotokoll extrastämma 2011-10-06
Stämmoprotokoll extrastämma 2011-11-01
Stämmoprotokoll 2011
Stämmoprotokoll 2010
Stämmoprotokoll 2009
Stämmoprotokoll 2008