Styrelseledamöter 2019/20 

Ingela Berggren P6, ordförande, 08-6482984
Hans Kringstad P5, vice ordförande, fastighetsfrågor och säkerhet
Ulla Hansson P3, sekreterare, överlåtelser och andrahandsuthyrning
Helge Skogholm P4, vice sekreterare, parkeringsfrågor och brandskydd
Eleonor Ågren P3, ekonomiansvarig samt städfrågor, 073-934 26 25
Mona Lantzourakis P3, fasadrenoveringsprojektet
Lisa Granberg P5, utemiljö och Pokalbladet, 070-148 5757
Lena Lindborg, HSB:s representant i styrelsen, 070-658 21 69

Styrelsen kontaktas via brfreimer@gmail.com eller direkt till respektive styrelseledamot via telefon. Det går också bra att lämna en lapp till styrelsen till expeditionen i P6.