Styrelse

Styrelseledamöter 2018/19 

Ingela Berggren P6, ordförande, 08-6482984
Ulla Hansson P3, medlemsinformation samt överlåtelser och andrahandsuthyrning
Sören Jansson P5, fastighetsfrågor och fasadrenoveringsprojekt, 070-754 34 46
Hans Kringstad P5
Mona Lantzourakis P4, fasadrenoveringsprojektet
Helge Skogholm P4, sekreterare samt parkeringsfrågor, 076-128 46 86
Eleonor Ågren P3, ekonomiansvarig samt städfrågor, 073-934 26 25

Lena Lindborg, HSB:s representant i styrelsen, 070-658 21 69

Styrelsen kontaktas via brfreimer@gmail.com eller direkt till respektive styrelseledamot via telefon. Det går också bra att lämna en lapp till styrelsen till expeditionen i P6.