Endast kolfilterfläktar är tillåtna. Fläktar får ej anslutas till kökets imkanal då detta stör husets ventilation.