Säkerhetsdörr som monteras i våra fastigheter får ej avvika från ursprungligt standardutseende. Styrelsen/fastighetsskötaren ska kontaktas för godkännande av modell och utseende.