Egna tvättmaskiner får kopplas in där det finns golvbrunn d.v.s. i badrummet men inte i köket eller något annat utrymme. Tätskikt som skyddar om läckage uppstår finns endast i badrummet. Föreningen tar inte något ansvar för vattenskador som orsakas av tvättmaskiner i lägenheterna.