Regler

Föreningens regler kan sammanfattas som att vi medlemmar använder oss av sunt förnuft och visar hänsyn mot varandra. Vi har ett fåtal gemensamma grundläggande regler: