Allmänna ordningsregler

Buller
Det skall vara tyst i husen mellan kl. 22 och 06 på vardagar och på helger mellan 23 och 08. Mer störande ljud som t.ex. borrljud avslutas en timme tidigare och påbörjas en timme senare. Med tyst menas t.ex. att man inte hamrar/spikar i väggarna, har TV eller musik på hög volym, men även att man undviker att slänga sopor efter kl. 22 och att man stänger sin ytterdörr försiktigt. Informera grannarna om du ska ha fest på kvällen eller göra bullrande arbeten i lägenheten!

Brandskydd
Rökning och användande av öppen eld är förbjudet på vind och i källare liksom i alla gemensamma utrymmen. Inga brandfarliga eller explosiva ämnen får förvaras på vindar och i källare. Vinds- och källargångar och trapphus skall hållas fria från alla slags föremål.

Husdjur
Tänk på alla allergiker. Håll hundar i koppel och håll alla andra mindre husdjur i bur eller på annat sätt under kontroll. Inga katter i barnens sandlådor!

Övrigt
Visa även hänsyn genom att följa de särskilda råd, regler och tips som finns för tvättstugor, grovsoprum, gästlägenheter och störningshantering. Se även A till Ö för medlemmar.