Grovsoprum

Följande får inte läggas i grovsoprummet: miljöfarligt avfall, byggavfall från renovering/ombyggnad, kyl- och frysskåp, bildäck, större elsopor. I rummet finns behållare för små elsopor med sladd, lysrör och glödlampor. Felfria saker kan ställas på särskilda hyllor.

Vi betalar per kubikmeter för hämtning av grovsopor plus en hög extra avgift för varje otillåtet föremål som måste sorteras bort. Vi måste därför hjälpas åt att bara lägga tillåtna föremål där och att packa soporna effektivt både i kassarna/paketen och i soprummet.

Tänk också på att många av våra hjälporganisationer både tar emot och i vissa fall även hämtar kläder, möbler, böcker mm. (Stadsmissionen, Myrorna, Emmaus, Röda Korset).