Uthyrning och överlåtelse

Du behöver styrelsens godkännande för att hyra ut i andra hand, se vad som gäller här.

Vid överlåtelse av lägenhet ska en lägenhetssyn göras. Du hittar vilka regler som gäller här. Utöver den besiktning som sker i samband med överlåtelse gör styrelsen och fastighetsskötaren tillsammans  regelbundna besiktningar av alla lägenheter i föreningen.