Inventering vind- och källarförråd

Bakgrund & syfte:
Under 2021 har en omfattande inventering av vind- och källarförråd genomförts. Sättet att numrera förråden har förändrats och nya skyltar enligt det nya systemet har monterats på samtliga förrådsdörrar. I samband med detta har samtliga bostadsrättsinnehavare fått uppge vilka förråd som används av respektive bostadsrätt.

Syftet med arbetet har varit att skapa en förteckning över alla förråd men även att frigöra de förråd som ingen brukar. När detta arbete står klart är målet att alla lägenheter ska ha 1 stort förråd samt 1 litet (potatisförråd). I bostadsrättsföreningens förteckning kommer dessa förråd kopplas till respektive lägenhetsnummer.

Nästa steg:
De förråd som ingen brukar (enligt inhämtade uppgifter från alla bostadsrättsinnehavare) kommer att tömmas och eventuellt innehåll kommer att slängas. Berörda förråd kommer under vecka 49 förses med en lapp på dörren med information om tömningen.

Tömningen är planerad att ske 13 juni 2022 (om sex månader). Vid frågor kontakta styrelsen på brfreimer@gmail.com.

Indoor Energy och BRF Reimer informerar: Slutlig funktionskontroll och montage av termostatventiler

Vi kommer som planerat att behöva tillträde till din/er lägenhet på för att montera termostatventiler och utföra funktionskontroll.

Vi kommer till din/er lägenhet mellan måndag 18 oktober – fredag 22 oktober 2021.

Arbetet kommer endast kräva ett besök under dessa dagar. Vi kommer att börja högst upp i trapphuset och jobba oss ned.
P4 måndag den 18 oktober.
P6 tisdag den 19 oktober.
P3 onsdag den 20 oktober.
P5 torsdag den 21 oktober.

Om fredagen behöver utnyttjas så meddelar vi detta under arbetets gång.

Arbetet kommer att pågå mellan 08.00–16.00 i fastigheten.
Arbetet kommer endast att utföras på värmesystemet. Varmvatten och el berörs ej så det går utmärkt att duscha, tvätta, laga mat o.s.v. under tiden.

Det är utomordentligt viktigt att vi garanteras tillträde till samtliga lägenheter som blir aviserade. Utebliven tillgång kommer att medföra extrakostnader som kommer att debiteras lägenhetsinnehavaren! I slutändan kan hela injusteringen äventyras och föreningens investering vara till ingen nytta. Dessutom kommer inte de mål som är uppsatta för inomhusklimatet i våra lägenheter att kunna uppnås. Ni måste flytta på möbler och andra hinder framför radiatorerna, för att skapa en fri lättåtkomlig arbetsyta vid den sida som ventilen sitter.

Nyckelhantering: Om ni inte kan vara hemma ska ni i märka er nyckel med lägenhetsnummer samt portnummer på nyckelbrickan och sedan lämna nyckel till expeditionen genom brevinkastet som finns på Pokalvägen 6. Det finns nu en säkerhetsbrevlåda där. Ni som redan har nycklar på expeditionen, meddela att vi får använda dessa för tillträde om ni inte redan gjort det. Nycklarna kommer att vara inlåsta i ett säkerhetsskåp efter arbetstid.

När arbetet är utfört så kommer vi att lämna tillbaka nycklarna i ert brevinkast alternativt kassaskåpet på expeditionen.

Säkerhetsplan: Indoor Energy & RTVVS kontrollerar alltid att vederbörande bor i lägenheten om man kommer hem medan vi utför arbetet. Antingen att de får låsa upp dörren för att vissa att man har nyckel till lägenheten. Annars erfordras legitimation.

Covid-19. Samtliga montörer har tillgång till skyddsutrustning i form av plasthandskar och munskydd om ni önskar att det används. Våra montörer stannar hemma vid minsta symtom Alla som arbetar kommer att ha företagslegitimation.

Vänliga hälsningar Styrelsen BRF Reimer gm Christer Tennstedt
Telefon: 076 836 90 17
E-post: windy28@me.com

Projektledare från RTVVS är Lucas Nilsson
Telefon: 076 647 54 55
E-post: rtvvsab@gmail.com

Projektledare från IE är Adam Sandström
Telefon: 070 860 23 78
E-post: adam.sandstrom@indoor.se

Bättringsmålning av balkongräcke P5

Vecka 38 (20–24 september) startar arbetet med att bättringsmåla de balkongräcken i P5 som haft anmärkningar efter fasadrenoveringen. Vår entreprenör Tresson har idag, den 13 september, aviserat berörda medlemmar i P5 med lapp i brevinkastet.

Arbetet beräknas ta upp till två arbetsdagar och pågå mellan 07.00–16.00.

Kan du inte vara hemma så samlar Tresson in nycklarna i porten samma morgon mellan 07.00-07.15 (märk nycklar ordentligt) sen läggs de i brevlådan efter arbetet är klart.

Så här förbereder du inför arbetet:

  • Plocka undan på balkongen så att målaren kan komma fram
  • Lämna lapp på diskbänken med telefonnummer där Tresson kan nå dig under dagen.
  • Tänk på att du som boende ansvarar för dina husdjur i de fall de berörs av målningsarbetet.
  • Tänk även på att det är du som boende som ansvarar för att Tresson får tillgång till lägenheten för att utföra arbetena på aviserad tid. Om de inte får tillgång till lägenheten riskerar föreningen att drabbas av extra kostnader.

För frågor om arbetet, kontakta:
Målare Kristian 073-8238442
Telefontider: Kl. 07.00-15.30

Råttbesök i källaren i P5

Sista dagarna i augusti rapporterades råttbesök i källaren i P5. Föreningens fastighetstekniker kontaktade omgående Anticimex för åtgärd. Tisdag 2 september besökte Anticimex källaren, då vi kunde konstatera råttspillning på ett flertal ställen i gångarna mellan källarförråden samt en del hål i och vid golv. Anticimex lade ut råttgift och gör ett återbesök i närtid.

Vid besöket drog vi slutsatsen att råttor tagit sig in i källaren från sopsugrummet. Vår fastighetstekniker kommer att täta till hål i källaren med hönsnät och betong, en beprövad metod för att täppa till hål. Anticimex kommer om ett par veckor att göra tätningskontroll i sopsugrummet samt täta, där så behövs. Efter det att Anticimex vidtagit åtgärder i sopsugrummet, bör råttor vara utestängda från källaren i P5.

Vi uppmanar medlemmar att omgående rapportera till styrelsens epost brfreimer@gmail.com eller till Åkerlunds Fastighetsservice, om ni ser råttor eller råttspillning i källare i något av våra andra hus.

Avgiftshöjning från halvårsskiftet 2021

Den tidigare aviserade avgiftshöjningen om 5% från halvårsskiftet 2021 har i de avgiftsavier som skickats ut till alla bostadsrättsinnehavare för tredje kvartalet ej kommit med. Dessa avier har alltså kvar den tidigare avgiftsnivån. Vi beklagar detta. Avgiftshöjningen för tredje kvartalet kommer istället att läggas på avierna för fjärde kvartalet och det kommer specificeras vad som avser retroaktiv avgift för kvartal tre. Vid frågor hör av er till Ekonomiansvarig i styrelsen, Petter Wigell (070-752 42 49).
/Styrelsen

Inventering förråd

För att skapa bättre översikt över våra källar- och vindsförråd har styrelsen beslutat att göra en förrådsinventering.

För att kunna göra detta arbete ber vi alla medlemmar att fylla i den talong som har aviserats boende den 6 maj 2021.

Talongen ska vara inlämnad på expeditionen senast 3 juni 2021, antingen direkt till Åkerlunds under expeditionens öppettider eller i brevinkastet.

Vid frågor går det bra att maila brfreimer@gmail.com eller kontakta Åkerlunds på expeditionen.

Tack på förhand!
Styrelsen

Cykelrensning

Nu är det dags för rensning i föreningens cykelrum. Om du har en cykel stående i något av föreningens cykelrum ska denna märkas upp med skylt senast 2 juni 2021.

Märkskyltar finns att hämta på expeditionen under ordinarie öppettider. Vänligen notera att gamla märkskyltar från tidigare rensningar inte gäller.

Omärkta cyklar kommer bortforslas den 3 juni 2021, därefter förvaras under 6 månader för att sedan skänkas vidare.