Snart dags för container!

Mellan den 3–17 maj kommer en container stå uppställd på östra sidan om P3. I containern kan vi slänga brännbart material samt metall. Så ett utmärkt tillfälle att passa på att vår-rensa!

Det är dock inte tillåtet att slänga kemikalier eller elektronik, såsom vitvaror, tv-apparater, telefoner, strykjärn, målarfärg, rengöringsmedel, oljor etc. Viktigt att detta följs. Originaldörrar eller fönsterkarmar får inte heller slängas, dessa sparar vi nu i ett förråd. Om du har originalpartier du vill göra dig av med så kontakta Åkerlunds.

Viktig information

På uppdrag av styrelsen kommer företaget GR Avloppsrensning att utföra tryckspolning av kök- och badrumsavlopp i alla våra hus. För att kunna genomföra detta viktiga arbete måste alla lägenhetsinnehavare lämna tillträde till sina lägenheter – annars kan arbetet inte slutföras. 

Se aviserade tider på separat information från GR Avloppsrensning som delats ut i din brevlåda.

Om du inte kan vara hemma den aktuella dagen är det av yttersta vikt att du lämnar in uppmärkt lägenhetsnyckel i expeditionens brevlåda. 

Nyckel ska lämnas senast kl 17.00 dagen innan besök är planerat i din lägenhet.

Hälsningar styrelsen, Brf Reimer 

Välkommen att lämna motion till ordinarie årsstämma 2021.

 Du som medlem i BRF Reimer välkomnas att lämna ett eller flera förslag till årsstämman (motion).

Så skriver du en motion: 
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad motionen handlar om.
2. Skriv vad motionen handlar om. 
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. 
4. Skriv under motionen med ditt namn.
5. Skicka den till brfreimer@gmail.com eller lämna på expeditionen.

Motionen ska vara inlämnad senast 28 februari 2021 för att behandlas på stämman.

Styrelsen har ännu inte fattat beslut om datum för årsstämman. Uppgifter om årsstämman, dagordning och årsredovisning kommer att distribueras till samtliga medlemmar.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Inget lövblås under hösten

Lövblås skadar livsmiljön för smådjur, insekter, kryp och drabbar även fåglar som söker föda bland löven. Som en del i att främja biologisk mångfald i vår utemiljö har vi därför stoppat all lövblås på vår mark under hösten. Detta försök kommer sedan att utvärderas och ligga till grund för kommande säsonger.

Trottoarer och gator, som sköts av Stockholm Stad, är dock undantagna.

Katt-nät över sandlådan

Sedan några dagar tillbaka testar vi ett katt-nät över sandlådan i Pokalparken. Det har upplevts lite svårt att hantera så funktionen kommer utvärderas och justeras allt eftersom med förhoppning om att landa i ett smidigt sätt att hålla sandlådan ren.

Vi ber alla som nyttjar sandlådan att lägga över nätet när lekstunden är över och ni lämnar parken. Om ni inte är sist att lämna sandlådan så berätta gärna för kvarvarande att nätet ska läggas på när man lämnar parken.

Vi kommer även att informera de förskolor som leker i parken om vad som gäller.

//Styrelsen

Nya rutiner i samband med renovering

Med start 24 september 2020 har styrelsen beslutat införa ytterligare rutin i samband med renovering och ombyggnation.

Efter det att styrelsen beviljat renovering eller ombyggnation ska lägenhetsinnehavaren boka en tid hos Åkerlunds Fastighetsservice för genomgång av vattenavstängning samt information om riskbedömning av projektet. Inget arbete får påbörjas i lägenheten innan denna genomgång har skett.

Här hittar du ansökningsformulär samt mer information om regler.