Container på plats!

Utanför P3 står nu vår årliga container, mellan 4–18 maj. I containern kan vi slänga brännbart material samt metall. Så ett utmärkt tillfälle att vår-rensa!

Det är dock inte tillåtet att slänga kemikalier, målarfärg eller annan elektronik. Viktigt att detta följs. Originaldörrar eller fönsterkarmar får inte heller slängas, dessa sparar vi nu i ett förråd. Om du har originalpartier du vill göra dig av med så kontakta Åkerlunds.


Viktig information angående årsstämma 2020

Information till samtliga medlemmar i BRF Reimer.
Föreningsstämman våren 2020 – uppskjuten på grund av pågående pandemi med coronaviruset

Bästa medlem. Med anledning av pågående pandemi (Covid 19) är det inte möjligt att hålla vår årliga stämma i april månad som planerat.

Styrelsen har i samråd med HSB Stockholm därför beslutat att flytta fram stämman med förhoppning att denna kan genomföras stadgeenligt innan 30 juni 2020.

Vi följer fortlöpande regeringens och folkhälsomyndighetens regler och direktiv vilka kan komma att ändra förutsättningarna framöver.

Frågor med anledning av den uppkomna situationen går bra att ställa till någon i styrelsen via lapp i expeditionens brevinkast, eller e-postmeddelande till brfreimer@gmail.com.

Vänliga hälsningar, Styrelsen
Ingela Berggren, ordförande Brf Reimer

Container på plats 4–18 maj

Den 4–18 maj är det dags för vår årliga container. Containern kommer stå på baksidan av P3 under två veckors tid, med en extra tömning den 11 maj. Föreningen kommer under dessa veckor även att tömma gemensamma utrymmen, såsom gångar i källare och vind, på skräp och saker som står löst. Så ta hand om det som eventuellt ska sparas, innan den 4 maj.

I containern kan vi slänga brännbart material samt metall. Däremot är det inte tillåtet att slänga kemikalier, såsom målarfärg, eller elektronik.

Viktigt! De vindsförråd där man tillfälligt kunde ställa balkongprylar under fasadrenovering har fortfarande bråte kvar, dessa förråd kommer också att tömmas.

Dags för OVK!

Nu är det snart dags för OVK, obligatorisk ventilationskontroll, i våra hus. Med start vecka 10 kommer företaget JA Luft och Vent att utföra OVK på uppdrag av styrelsen. Syftet är att se att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som de ska.

JA Luft och Vent kommer avisera direkt i allas brevlådor, med vidare instruktioner, när det är dags.

Välkommen att lämna in motion till årsstämman, som äger rum 23 april 2020.

Du som medlem i BRF Reimer välkomnas att lämna ett eller flera förslag till årsstämman (motion).

Så skriver du en motion:
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad motionen handlar om.
2. Skriv vad motionen handlar om.
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker
att årsstämman ska ta.
4. Skriv under motionen med ditt namn.
5. Skicka den till brfreimer@gmail.com eller lämna på expeditionen.

Motionen ska vara inlämnad senast 29 februari 2020 för att behandlas på stämman.
Vänliga hälsningar, Styrelsen

Information om fasadrenoveringen

Nu står alla våra hus färdiga och slutbesiktning av P3, P4 och P6 pågår. Vi kan njuta av ny puts, fönster och balkongfronter. I vår kommer Tresson så nytt gräs.

I samband med besiktningen överlämnas drift och underhållsinstruktioner. Det kan vara bra att som boende kolla upp hur ventilerna fungerar, vad man ska tänka på vid avtorkning av innerbågens måleri, oljning av beslagen och skötsel av markiserna. Uppgifter om hittar du här på hemsidan.

Reklamationer
Eventuella reklamationer som hör ihop med fasadombyggnaden ska göras direkt till Tresson, info@tresson.se. Använd gärna blanketten Reklamationsanmälan. Bifoga gärna fotografier och maila en kopia till föreningen på brfreimer@gmail.com.

ComHem-ledningar
Behöver du hjälp med att återställa ComHem-ledningar som lossnat efter
fasadrenoveringen? Hör av dig till Hans Kringstad i styrelsen.

Information från styrelsen om renovering, radiatorer och höstmöte

Garanti efter fasadrenoveringen gällande balkonger
För att Tressons garanti ska gälla är det viktigt att vi inte gör ändringar i de delar som renoverats. Exempel på ändringar som inte tillåts är att limma insynsskydd på glasrutorna (risk att de spricker), sätta upp temperaturmätare som slår mot fasaden, hänga blomlådor med vassa krokar eller ljusslingor som skaver på balkongräckena (undantaget varsamt monterat julpynt under begränsad tid).

Radiatorer
I och med fasadrenoveringen har vi nu nya energibesparande fönster. Som ett led i att spara mer energi kommer bostadsrättsföreningen göra en värme-injustering när fasadrenoveringen är klar. Detta är ett av de vanligaste åtgärdsförslag rekommenderade i energideklarationer.

I ett bra injusterat värmesystem får nämligen vattnet lika förutsättning att ta sig till samtliga radiatorer, vilket leder till en jämn fördelning av värmen och att framledningstemperaturen kan sänkas.

För att vi ska kunna göra en korrekt injustering är det viktigt att alla radiatorer som installerades när huset byggdes fortfarande finns på plats. Det har under åren hänt att radiatorer har tagits bort, vilket påverkar hela värmesystemet. Det har tyvärr även upptäckts att borttagna radiatorer har dolda anslutningar, vilket innebär ökad risk för vattenskada då det tar väldigt lång tid att upptäcka om en dold anslutning droppar vatten.

Styrelsen ser därför löpande över antalet radiatorer i våra lägenheter. Om du känner till att det saknas en radiator i din bostadsrätt, kontakta gärna Åkerlunds Fastighetsservice, på brfreimer@gmail.com.

Höstmöte Brf Reimer
Onsdag den 20 november bjuder styrelsen in alla medlemmar till ett allmänt informationsmöte. Vi ses klockan 19.00 i lokal Åttingen på Reimersholmsgatan 45. Varmt välkomna!