Brf Reimer består av fyra punkthus på Pokalvägen högst upp på Reimersholme i Stockholm. På 1940-talet planerade och byggde HSB här ett av stadens finaste exempel på landskapsarkitektur och bostadsbyggande. Arkitekterna Ulla Bodorff, Fred Forbat, Axel Grape och Sven Wallander skapade miljöer som har stått sig genom decennierna.

Mycket mer information om Brf Reimer går att hitta i tidigare årsredovisningar. Föreningens nyhetsbrev Pokalbladet är också en bra källa till mycket information. Du kan även hitta information här om styrelsen, stadgar, årsstämmoprotokoll samt föreningens organisationsnummer.