Notering

Bostadsrättsföreningen Reimer består av fyra punkthus på Pokalvägen högst upp på Reimersholme i Stockholm. På 1940-talet planerade och byggde HSB här ett av stadens finaste exempel på landskapsarkitektur och bostadsbyggande. Arkitekterna Ulla Bodorff, Fred Forbat, Axel Grape och Sven Wallander skapade miljöer som har stått sig genom decennierna.  Välkommen till vår webbplats!

Senaste uppdatering

Från och med den 1 oktober är Ingela Berggren föreningens ordförande i enlighet med beslut vid årsstämman i våras. Protokollet från stämman finns sent omsider nu tillgängligt här på hemsidan.