Inget lövblås under hösten

Lövblås skadar livsmiljön för smådjur, insekter, kryp och drabbar även fåglar som söker föda bland löven. Som en del i att främja biologisk mångfald i vår utemiljö har vi därför stoppat all lövblås på vår mark under hösten. Detta försök kommer sedan att utvärderas och ligga till grund för kommande säsonger.

Trottoarer och gator, som sköts av Stockholm Stad, är dock undantagna.

Katt-nät över sandlådan

Sedan några dagar tillbaka testar vi ett katt-nät över sandlådan i Pokalparken. Det har upplevts lite svårt att hantera så funktionen kommer utvärderas och justeras allt eftersom med förhoppning om att landa i ett smidigt sätt att hålla sandlådan ren.

Vi ber alla som nyttjar sandlådan att lägga över nätet när lekstunden är över och ni lämnar parken. Om ni inte är sist att lämna sandlådan så berätta gärna för kvarvarande att nätet ska läggas på när man lämnar parken.

Vi kommer även att informera de förskolor som leker i parken om vad som gäller.

//Styrelsen

Nya rutiner i samband med renovering

Med start 24 september 2020 har styrelsen beslutat införa ytterligare rutin i samband med renovering och ombyggnation.

Efter det att styrelsen beviljat renovering eller ombyggnation ska lägenhetsinnehavaren boka en tid hos Åkerlunds Fastighetsservice för genomgång av vattenavstängning samt information om riskbedömning av projektet. Inget arbete får påbörjas i lägenheten innan denna genomgång har skett.

Här hittar du ansökningsformulär samt mer information om regler.

Uppgradering bredband

HSB Brf Reimer har omförhandlat sitt avtal med Ownit. Det nya avtalet kommer innebära att samtliga hushåll får 250 Mbit/s till priset av tidigare 100 Mbit/s.

Det nya avtalet beräknas vara aktivt från och med slutet av juni.Om du redan har 100 Mbit/s idag kommer din tjänst automatiskt att uppgraderas.