Nya rutiner i samband med renovering

Med start 24 september 2020 har styrelsen beslutat införa ytterligare rutin i samband med renovering och ombyggnation.

Efter det att styrelsen beviljat renovering eller ombyggnation ska lägenhetsinnehavaren boka en tid hos Åkerlunds Fastighetsservice för genomgång av vattenavstängning samt information om riskbedömning av projektet. Inget arbete får påbörjas i lägenheten innan denna genomgång har skett.

Här hittar du ansökningsformulär samt mer information om regler.

Uppgradering bredband

HSB Brf Reimer har omförhandlat sitt avtal med Ownit. Det nya avtalet kommer innebära att samtliga hushåll får 250 Mbit/s till priset av tidigare 100 Mbit/s.

Det nya avtalet beräknas vara aktivt från och med slutet av juni.Om du redan har 100 Mbit/s idag kommer din tjänst automatiskt att uppgraderas.

Åsnetrappan klar!

Nu är åsnetrappan i Pokalparken renoverad och klar, så välkomna att prov-gå och använda den igen! Vi inväntar lite regn för att det översta lagret kross ska packas ihop, men det är bara bra att vi går i trappan och hjälper underlaget att sätta sig.

Renovering Åsnetrapp

Tisdag 5 maj påbörjas renoveringen av föreningens åsnetrapp som leder från Pokalvägens krön ner i Pokalparken. De gamla trappstegen ska grävas ur och tas bort för att sen ersättas med nya kantstenar i granit. Vi kommer minska trappstegens längd lite så att trappan blir behagligare att gå i samt att det då minskar risken för att ytskiktet spolas bort vid regn.

Arbetet uppskattas hålla på i drygt 4 veckor, med ett tillfälligt uppehåll under vecka 20. Under rådande omständigheter hoppas vi dock på förståelse om arbetet tar lite längre tid än planerat.

Då trappan kommer vara avstängd under arbetets gång ber vi er alla att ta en annan väg in i Pokalparken. Om du har några frågor eller funderingar, mejla gärna styrelsen på brfreimer@gmail.com.

Container på plats!

Utanför P3 står nu vår årliga container, mellan 4–18 maj. I containern kan vi slänga brännbart material samt metall. Så ett utmärkt tillfälle att vår-rensa!

Det är dock inte tillåtet att slänga kemikalier, målarfärg eller annan elektronik. Viktigt att detta följs. Originaldörrar eller fönsterkarmar får inte heller slängas, dessa sparar vi nu i ett förråd. Om du har originalpartier du vill göra dig av med så kontakta Åkerlunds.