Gästlägenheter

Bokning
Gästlägenheterna bokas via e-post till brfreimer@gmail.com eller på expeditionen på Pokalvägen 6. Man får ha max två ordinarie bokningar samtidigt med max tre nätter i en lägenhet per bokning. Vid bokning mindre än en vecka i förväg är tillåtet utnyttja alla lediga nätter oavsett hur många ordinarie bokningar man har.

Avbokar man senare än en vecka i förväg får man ändå betala, såvida inte lägenheten blir uthyrd till någon annan.

Betalning och nyckelhantering.
Nyckel hämtas på expeditionens under dess öppettider (måndagar 17-19 och torsdagar 7-9). I samband med nyckeluthämtning skall förhyraren signera en överenskommelse med detaljerade regler. Hyran läggs på hyresavin i efterskott. Ange därför lägenhetsnummer då du bokar.

Den mindre gästlägenheten Diana på Pokalvägen 3 kostar för närvarande 200 kr per natt. Den större lägenheten Högalid på Pokalvägen 4 kostar för närvarande 300 kr per natt.

Tider
Lägenheten får tas i bruk från kl 12 första dagen och lämnas välstädad före kl 12 dagen efter sista bokningsdag.

Ansvar och övriga regler
Det är den medlem som hyr som har hela ansvaret, även för vad gäster kan förorsaka. Inga djur får tas med i rummet och rökning är förbjuden. Rummet ska kontrolleras vid tillträdet och skador och brister (inkl. bristande städning) omgående anmälas till expeditionen. Förhyraren städar efter sig. Ev. brister ska omedelbart åtgärdas om fastighetsskötaren så kräver. I annat fall kan förhyraren komma att debiteras städkostnaden, minimiavgift 800 kr. Förhyraren tar bort alla sopor. Om förhyraren inte följer givna anvisningar kan han förvägras vidare förhyrning.